Gradska galerija Užice
INTERNACIONALNI UMETNIČKI JEZIK 25. novembar - 18. decembar 2003.

Redovna godišnja izložba radova sa Međunarodne kolonije umetničke keramike "Zlakusa 2003" otvorena je u Gradskoj galeriji u Užicu, u utorak, 25. novembra 2003.godine

Sofija Bunardzic i Svetlana Mladenov
Sofija Bunardžić i Svetlana Mladenov
na otvaranju izložbe

Sa zadovoljstvom zbog još jedne uspešne kolonije i prvog izlaganja nove vredne kolekcije koja nadopunjuje prethodne, autor projekta "Keramika Zlakusa" Sofija Bunardžić, akademski slikar-keramičar, pozdravila je brojne posetioce i pozvala istoričara umetnosti Svetlanu Mladenov da otvori izložbu.

- Međunarodna kolonija umetničke keramike "Zlakusa" nalazi se u maloj grupi umetničkih kolonija u Srbiji, koje svojim specifičnim uslovima i načinom rada, materijalom, tehnološkim postupcima i mnogim drugim istorijskim i sociološkim uticajima čine bitno drugačije i originalne žive organizme velikog kreativnog potencijala, rekla je pored ostalog Svetlana Mladenov, istakavši ključnu ulogu Sofije Bunardžić u stvaranju, realizaciji i održavanju Kolonije u Zlakusi kao istinski vrednog kulturnog događaja. "Umetnica po vokaciji, menadžer po sposobnostima, Sofija je svoju ogromnu stvaralačku energiju uspela da ravnomerno artikuliše u dva pravca: kreativnom i organizacionom".

I ovom prilikom ponovljena je potreba da se nađe način, tačnije prostor, za trajno čuvanje i izlaganje umetničkih predmeta iz vredne i bogate kolekcije Umetničke kolonije u Zlakusi. Do tada, ova izložba u Gradskoj galeriji u Užicu i naredne koje će slediti po galerijama u Srbiji, Crnoj Gori i inostranstvu, jedine su prilike da se prikaže ovo izuzetno kulturno bogatstvo.

Pogledajte izabrane radove i predgovor Svetlane Mladenov iz KATALOGA IZLOŽBE "ZLAKUSA 2003"


Likovno rešenje i dizajn kataloga:
Sofija Bunardžić, akademski slikar-keramičar
Dušan Bunardžić, akademski slikar