Učesnici
četrnaeste kolonije
"Zlakusa 2009"

Trinaesta
medjunarodna kolonija umetničke keramike
"Zlakusa 2008"

Učesnici
trinaeste kolonije
"Zlakusa 2008"

Dvanaesta
medjunarodna kolonija umetničke keramike
"Zlakusa 2007"

Učesnici
dvanaeste kolonije
"Zlakusa 2007"

Jedanaesta
medjunarodna kolonija umetničke keramike
"Zlakusa 2006"

Učesnici
jedanaeste kolonije
"Zlakusa 2006"

Deseta
medjunarodna kolonija umetničke keramike
"Zlakusa 2005"

Učesnici
desete kolonije
"Zlakusa 2005"

Deveta
medjunarodna kolonija umetničke keramike
"Zlakusa 2004"

Učesnici
devete kolonije
"Zlakusa 2004"

Osma
medjunarodna kolonija umetničke keramike
"Zlakusa 2003"

Sedma
medjunarodna kolonija umetničke keramike
"Zlakusa 2002" 

 

"Zlakusa-Užice 2009"
DEO UMETNOSTI SVETA

U radu 14. Međunarodne kolonije umetničke keramike, koja je u Zlakusi kod Užica odžana od 15. do 25. avgusta, učestvovalo je 25 umetnika i gostiju iz SAD, Bugarske, Slovenije, Turske, Portugala i Srbije.

"Tehnološki proces izrade keramike u Zlakusi, koji se očuvao duže od 400 godina, sličan onome u praistoriji, izuzetno je zanimljiv za savremenu umetnost i dozvoliti da se ugasi taj tradicionalni zanat bio bi neoprostivi greh prema nama, prema svetu, a naročito budućim generacijama", istakla je na otvaranju, 16. avgusta, akademski slikar-keramičar Sofija Bunardžić, autor projekta i rukovodilac kolonije.

Bunardžićeva je podsetila da je proteklih 13 godina u radu kolonije, čiji je organizator Udruženje "Keramika Zlakusa" uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i grada Užica, učestvovalo oko 200 umetnika i više desetina likovnih kritičara, umetničkih fotografa, arheologa i arhitekata iz 19 zemalja.

Međunarodna kolonija umetničke keramike u Zlakusi, prema rečima Radovana Ristovića, člana Gradskog veća, promoviše nove umetničke forme i izraze, novu tehniku i tehnologiju u umetničkoj keramici, doprinosi decentralizaciji kulture, kulturnoj saradnji i umetničkoj razmeni sa inostranstvom i njeno održavanje je od nacionalnog interesa za Srbiju i grad Užice.

Učesnici Kolonije u Zlakusi:

- Milica Petrović, akademski slikar-grafičar, Beograd,
- Aleksandar Srb, akademski vajar, Beograd,
- Nataša Tanović, student Fakulteta primenjenih umetnosti, Beograd,
- Bojana Bojanić, najbolji maturant Umetničke škole Užice, odsek grnčar-umetnička keramika,
- Danka Perović, akademski keramičar, Čačak,
- Sandra Naumova, akademski keramičar, Bugarska,
- Galina Dokova, akademski keramičar, Bugarska,
- Metodi Pešunov, akademski keramičar, SAD,
- Emilija Emileva, akademski keramičar, Portugal,
- Selahatin Peksen, akademski keramičar, Turska,
- Sofija Bunardžić, akademski slikar-keramičar, Užice,
- Slađana Varagić, likovni kritičar, Požega,
- Metka Lokar, likovni kritičar, Slovenija.

Gosti Kolonije:

- Aleksandra Petrović, student Visoke škole, Aranđelovac,
- Jelica Marković, student Visoke škole, Aranđelovac,
- Marijana Petrović, student Visoke škole, Aranđelovac,
- Ivan Tanović, student Fakulteta primenjenih umetnosti, Beograd,
- Ana Lazić, student Fakulteta primenjenih umetnosti, Beograd,
- Dragan Milošević, akademski slikar-keramičar,
- Barbra Stenbergar Zupan, Slovenija,
- Niko Zupan, Slovenija,
- Dragana Četić, maturant Umetničke škole Užice,
- Filip Arsić, maturant Umetničke škole Užice,
- Julijana Korać, učenica Umetničke škole Užice,
- Marko Milovanović, učenik Umetničke škole Užice.


Umetnici keramike iz SAD, Bugarske, Turske, Slovenije, Portugala i Srbije deset dana stvarali su u domaćinstvu braće grnčara Svetozara i Veselina Šunjevarića, demonstratora Kolonije, koji su ih upoznali sa grnčarskim točkom i tehnikom grnčarstva koju oni primenjuju.

Zahvaljujući Sofiji Bunardžić, akademskoj slikarki-keramičarki, koja je autor projekta "Keramika Zlakusa", grnčarstvo u tom selu ne samo da je spaseno od izumiranja, već je doživelo novi procvat, s obzirom da se do početka rada prve kolonije njime bavilo pet-šest majstora, a danas od tog zanata živi četrdesetak porodica.

I na ovoj koloniji, prema ustaljenoj praksi, organizovano je pečenje manjih radova, kako bi učesnici sagledali celokupan proces izrade umetničkih predmeta tehnikom "Sofija-Zlakusa", koji se po tradiciji peku na otvorenoj vatri.

Po završetku kolonije, učesnica Ana Lazić, student Fakulteta primenjenih umetnosti, otputovala je u Trojan (Bugarska), gde kao predstavnik Srbije učestvuje u radu tamošnje umetničke kolonije, sa kojom je uspostavljena dobra saradnja.

Pečenje svih radova je u septembru, a u novembru će izabrani eksponati biti prikazani na redovnoj godišnjoj izložbi u Gradskoj galeriji u Užicu.

Radovi sa prošlogodišnje kolonije bili su izloženi tokom godine u Užicu i Beogradu, dok su pojedini eksponati stigli do Pariza i Grenobla, u okviru izložbi koje je organizovalo Ministarstvo kulture.

Organizator kolonije je Udruženje "Keramika Zlakusa", uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture Srbije, grada Užica, kao i mnogobrojnih sponzora.