STRUČNI RADOVI O "ZLAKUSI"

Pored umetničkih interesovanja za projekat, koloniju i tehniku "Zlakusa", koja postoje, može se slobodno reći, u celom svetu, raste i interesovanje struke za ovaj način obrade keramike, njenu istoriju i spone sa savremenim tendencijama u umetničkoj keramici.

Do sada su odbranjeni jedan magistarski i dva diplomska rada o "Zlakusi".

MAGISTARSKI RAD Ljubice Jocić
Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd
Mentor: Profesor Velimir Vukićević
Stručni saradnik i konsultant: Sofija Bunardžić
Beograd, jun 2001.

ZLAKUSKA KERAMIKA (tradicija, modernizacija, upotreba i distribucija)
Diplomski rad. Kandidat: Jelena Vasilijević, Užice
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Odeljenje za etnologiju i antropologiju
Mentor: Doc. dr Vesna Vučinić
Stručni saradnik i konsultant: Sofija Bunardžić
Beograd, oktobar 2003.

TEHNOLOGIJA PRERADE KERAMIKE
Diplomski rad. Kandidat: Tanja Kostić, Užice
Univerzitet u Kragujevcu - Tehnički fakultet Čačak
Mentor: Prof. dr Snežana Radonjić
Stručni saradnik i konsultant: Sofija Bunardžić
Čačak, 2004.